SAMENWERKING SPH MET STAATSBOSBEHEER

SAMENWERKING SPH MET STAATSBOSBEHEER

Seed Processing Holland (SPH) levert een ruim assortiment machines voor de zaadverwerkende industrie. Van groente en fruit zaden tot akkerbouw en hennepzaden. En soms komt er iets totaal anders op ons pad. Namelijk de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en SPH voor het schonen van berkenzaden.

 

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is de grootste bos- en natuurbeheerder in Nederland. In opdracht van de rijksoverheid, maar grotendeels gefinancierd door subsidies van de provincies en met eigen inkomsten beheert Staatsbosbeheer omstreeks 270.000 hectare bos-, natuur-, en recreatiegebied.

Contact

Het eerste contact tussen Staatsbosbeheer en SPH vond plaats in 2016 met een collega van de heer Lammert Kragt. Toen heeft SPH op verzoek van Staatsbosbeheer een offerte afgegeven voor een Laboratorium luchtschoningsmachine, CAM-4200..

In maart 2017 komen Lammert Kragt en Johan Barendrecht bij SPH op bezoek voor een presentatie en rondleiding. Uit dit bezoek volgt een offerte voor de Zaad zeef windreiniger, CSM-4100..

Eind mei 2020 wordt Sylvia JorritsmaSales Area Manager van SPH, door Staatsbosbeheer uitgenodigd om langs te komen op hun werklocatie Roggebotzand. Op deze locatie worden bomen en struiken bij elkaar gezet waardoor natuurlijke bestuiving plaatsvindt. Hierdoor kunnen vruchten en zaden zich ontwikkelen. De zaden worden weer verzameld en bijvoorbeeld gebruikt om bestaande natuur te versterken met nieuwe aanwas.

Werklocatie Roggebotzand: Genenbank
De Genenbank te Dronten stelt oorspronkelijke Nederlandse bomen en struiken veilig voor de toekomst. Staatsbosbeheer verzamelt hier in het Roggebotzand namelijk het genetisch erfgoed van autochtone bomen en struiken. Voor het versterken van bestaande, kwetsbare natuur, maar ook voor nieuwe natuur.

Meer informatie, klik hier

Berkenzaad

Een zak met berkenzaad bevat 1.5 kg berkenzaad. Dat zijn omgerekend circa 1.000.000 tot 1.500.000 potentiele berkenbomen. De berk is een echte pioniersboom die na kap, brand of andere vormen van teloorgang van bos vaak weer als eerste boomsoort massaal terugkomt. Dat verklaart iets van de enorm hoge productiviteit!

Voordat het berkenzaad kan worden gebruikt, moeten deze zaden eerst verwerkt en geschoond worden. De grootste uitdaging zit hierbij in het verwerken van berkenzaad. Dit zaad is namelijk zeer volumineus en er zit heel veel afval bij het heel kleine en lichte zaad met kleine vleugeltjes.

Testen

Om een goed schoningsadvies te kunnen geven en de juiste machine aan te kunnen bieden, hebben we Staatsbosbeheer gevraagd een monster op te sturen zodat we wat testen konden doen.
Na het testen op onze Zaad zeef windreiniger – CSM-4100 – in ons Experience center, stuurden we de geschoonde monsters met een testrapport terug naar Staatsbosbeheer.

Johan Barendrecht, de man die met de Zaad zeef windreiniger gaat werken, bezoekt eind juli 2020 SPH om opnieuw de machine te bekijken en alle mogelijke opties te bespreken.
Dankzij het goede contact en de mogelijkheid om in ons Experience center te testen, heeft Sylvia Jorritsma een onderbouwd advies af kunnen geven voor de meest geschikte machine met de juiste opties voor Staatsbosbeheer.

Met als resultaat dat wij deze mooie opdracht hebben mogen ontvangen van Staatsbosbeheer. Zij gingen in dit traject niet over één nacht ijs. Een machine moet tenslotte goed aansluiten bij de wensen en eisen van de gebruiker en het te verwerken product. Daar zet iedereen bij SPH zich voor in.

De machine werd in november 2020 geleverd aan Staatsbosbeheer en na nog een bezoek en instructie van SPH draait de Zaad zeef windreiniger naar volle tevredenheid. Zo dragen wij graag een steentje bij aan een groene samenleving.

Contact

Wilt u meer informatie over deze oplossing of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op!

Klik hier voor een verkoper in uw regio.

SEED PROCESSING HOLLAND

Zoutketen 12

1601 EX Enkhuizen - Nederland

T : +31 (0)228 353 000  | E : sales@seedprocessing.nl

1600 AA Enkhuizen